מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 16

הרב אלחנן ניר • תשע"ד