מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 32

הרב אלחנן ניר • תשע"ד