מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 10

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435