מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 31 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

סמינר צמצום: צמצום בתורת חב”ד – ניצן גאל דור, צמצום בתורת הרבי האחרון – כרם פרידמן

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435