מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 5

הרב אלחנן ניר • תשע"ד