מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 4

הרב אלחנן ניר • תשע"ד