מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 30

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

סמינר צמצום – המגיד ממעזריטש – איתן הולנדר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435