מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 30

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

סמינר צמצום – המגיד ממעזריטש – איתן הולנדר