מחלוקות פנימיות בפנימיות: שיעור 28

ד"ר ברוך כהנא • תשע"ד

טיפול ופסיכולוגיה בעקבות הצמצום: תיאוריה ופרקסיס.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435