מחלוקות פנימיות בפנימיות – שיעור 27

הרב אלחנן ניר • תשע"ד