מידת אהרן

שילה אנקור • תשס"ז

הססנותו של אהרן בהקרבת פר העולה, היא ביטוי למצב תמידי של ביטול אל האחר. מצב זה הוא המאפשר לו את קבלת השפע האלוקי. שיח לשבת שמיני.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435