מידת אהרן

שילה אנקור • תשס"ז

הססנותו של אהרן בהקרבת פר העולה, היא ביטוי למצב תמידי של ביטול אל האחר. מצב זה הוא המאפשר לו את קבלת השפע האלוקי. שיח לשבת שמיני.