מילים, מילים, מילים

צבי ויינגרטן • תשס"ט

שיח לשבת דברים, על המפגש בין ספר במדבר לספר דברים, כאשר ברקע עומדים החורבן וימי בין המצרים.