מילים מתנועעות ברוח 27: האוטופיה של שבועות

הרב יאיר דרייפוס • א' סיון תשע"ט

נשימות שבתיות לקראת חג השבועות: אדמו"ר הזקן והרב שג"ר על שם 'אנכי', על הזיכרון, והזוהר בקישוטי כלה על הייחוד והזיווג שבמתן תורה