מים ראשונים ומים אחרונים

צבי ויינגרטן • תשע"א

דיון שהוא גם זיכרון של שיעור מדרש משנים קדמוניות. על זהות דתית, מוסריות והפער ביניהם בשעות של שמד ובשעות של פוסטמודרניזם. שיח לשבת בלק

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435