מים ראשונים ומים אחרונים

צבי ויינגרטן • תשע"א

דיון שהוא גם זיכרון של שיעור מדרש משנים קדמוניות. על זהות דתית, מוסריות והפער ביניהם בשעות של שמד ובשעות של פוסטמודרניזם. שיח לשבת בלק

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435