מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 6

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 6 – על הגדרת המודרנה מול הפוסט מודרנה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435