מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 4

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 4 – על אב ובן בקבלה המוקדמת ואצל רבי נחמן מברסלב. קריאה בסיפור מזבוב ועכביש