מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 3

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 3 – על לידת הסובייקט בשירה הישראלית-מודרנית. קריאה בשירת אצ”ג ואבות ישורון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435