מיסטיקה יהודית-מודרנה ופוסט מודרנה 2

פרופ' חביבה פדיה • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא מיסטיקה יהודית והשפעותיה במפגש עם המודרנה. שיעור 2 – סיפורים על הבעל שם טוב וראשית החסידות