מיתוס ואמונה 1

פרופ' יהודה ליבס • תשע"ד

על האמונה היהודית כפי שהיא משתקפת בקריאות מיתיות של אגדות חז"ל