מיתוס ואמונה 2

פרופ' שלום רוזנברג • תשע"ד

קריאות פילוסופיות באגדות חז”ל – תגובה לשיעורו של פרופ’ יהודה ליבס

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435