מי אתה עשו?

צבי ויינגרטן • תשע"ב

עיון חדש בסיפור מכירת הבכורה – הנגשה בין הקריאה המודרנית הביקורתית והקריאה החז"לית כפי שהיא בבראשית רבה. על עשו שלא היכרתם. שיח לשבת תולדות.