מי צריך קורבנות

אריאל סרי-לוי • תשס"ז

פתיחת ספר ויקרא מעוררת אותנו לדיון הישן והחשוב במהותה של עבודת הקורבנות, ומתוך כך גם לעיסוק במשמעותה של התפילה.שיח לשבת פרשת ויקרא.