מלאכה לחיוב ולשלילה

צבי ויינגרטן • תשע"ב

עיון בהבטחה שעם ישראל ישיל מעליו את עבודת כפיו לכשיעשה רצונו של מקום – האם זוהי המטרה? שיח לשבת ויקהל פקודי (פרה).

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435