“מנחילין האב את הבנים והבנים את האב”

הרב נעם סמט • כט' שבט תשע"ו

המשך לימוד מבואי לפרק “יש נוחלין”. דיבור על הנחלה כמסמנת ברית בין האב לבנו כמו שמשתקף במקרא, נגיעה קצרה בפרק המשניות ובירורן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435