מניעת תמנע

אורי מייטליס • תשע"א

תמנע ביקשה להכנס לעם ישראל אך נדחתה ולבסוף ילדה את עמלק. האם הדחייה הייתה מוצדקת? ואם כאן מדוע נענשנו בלידת עמלק? שיח לשבת וישלח.