מניעת תמנע

אורי מייטליס • תשע"א

תמנע ביקשה להכנס לעם ישראל אך נדחתה ולבסוף ילדה את עמלק. האם הדחייה הייתה מוצדקת? ואם כאן מדוע נענשנו בלידת עמלק? שיח לשבת וישלח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435