מסירות נפש יהודית – שיחה ליום הזיכרון

הרב אלחנן ניר • ד אייר תשע"ז

על משמעותה של מסירות הנפש של איש ישראל על קידוש השם: עיון בדברי האר”י, האדמו”ר הזקן מחב”ד והראי”ה קוק. לסיום, עיסוק בדברי הרב שג”ר והרב עודד וולנסקי ביחס למשמעות הצפירה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435