מסע אחר

עמרם מרגלית • תשס"ח

כעדר תיירים ממהר שועטים המרגלים לאורכה ולרוחבה של הארץ ועוצרים לחזות רק באטרקציות הענקיות, וכך גם חוזרים – עם אשכול ענבים שלם ותיאורים מוגזמים, אשר חוטאים בראייה 'גושית' וכוללנית. שיח לשבת פרשת שלח.