מערכת חילונית או דתית

אליהו רוזנפלד • תשע"ב

המיקום של פרשת משפטים בין שתי בריתות הוא רק תוספת למוזרות הכללית של פרשה שלמה שעוסקת בדיני נזיקין בתוך המסגרת החוקית-דתית של התורה. שיח לשבת משפטים.