מעשה גלילת הבאר

טובאל אונסדרופר • תשע"א

סיפור גלילת האבן מעל פי הבאר מסופר בפרטי פרטים ובאריכות לא אופיינית ללשונה של תורה. הזוהר מסביר את חיוניות הפרטים ונותן לנו מוסר לחיים. שיח לשבת ויצא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435