מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו – חלק 3

הרב שג"ר • תשס"ז

הברית – הגאולה האישית; יצרים וקבלה עצמית.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435