מעשה מבן מלך ובן שפחה

הרב אבישי שרייבר • תשע"ה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435