מעשה ממלך עניו

עומר ארבל • 

קריאה בסיפורו של רבי נחמן על המפגש בין החכמה לענווה