מפגשים בבלי דעת

הרב יאיר דרייפוס • ז אדר תשע"ו

קריאה במדרש על הרגישות הנדרשת לפני הגישה אל הזולת, ועיון בשני סיפורי מפגשים – בין הרב קוק לרב יצחק הוטנר, ובין הרב גולדוויכט לרב נבנצל.