מציאות אטומה ורצון שקוף

אורי דוד שוק • תשע"א

האם המצוות, ניתנות לקיום בכל צורה שהיא? האם ניתן לקיימם ללא מחויבות פנימית עמוקה? נרות המנורה כאופציה דתית מלהיבה. שיח לשבת בהעלותך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435