מציאות ודמיון

אור יחזקאל הירש • תשס"ח

מנער השוגה בחלומות הופך יוסף לאדם המעשי ביותר שבנמצא, המנהל את ביתו של פוטיפר ולאחר מכן את בית האסורים. שיח לשבת וישב.