מקום בנפש ומקום בזמן

ד"ר אביעזר כהן • כ"ד סיוון תשע"ה

על המעבר של הרב שג”ר מאקזיסטנציאליזם לפוסט מודרניזם, בהשוואה למי השילוח ורבי צדוק הכהן מלובלין. מתוך יום עיון במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב שג”ר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435