מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 6: האם, הרעיה והמדינה

איתן אברמוביץ • א תמוז תשע"ה

שיעור שישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על המדינה האוטופית של הרב קוק, ועל המפלגה הנבואית שמציע הרב שג"ר.