מקום ובית בכתבי הרב שג”ר 8: ארץ וגאולה בין הממשי למציאותי

איתן אברמוביץ • ט"ז תמוז תשע"ה

שיעור שמיני בסדרה המועברת במסגרת תכנית ‘על דעת המקום’. עיון בדרשה של הרב שג”ר על ההבחנה בין קדושה ראשונה לשנייה, ועל תפיסת המשיחיות הריאלית של הרמב”ם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435