משה איש הא-לוהים

עקיבא סגל • תש"ע

בחינת יחסי הקב"ה ומשה על רקע בקשת החשיפה בקריאת התורה של חול המועד. שיח לשבת חול המועד פסח.