משחקי כבוד

אחיה ארביב • תשס"ט

סקירת טענותיו של קורח, בחינת האמת שבהם ולצידה – בחינת המגרעות שמתגלות ברקע הדברים. שיח לשבת קרח

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435