משחק וליצנות חלק א

הרב שג"ר • תשס"ה

לימוד לפורים בפסקה רנט בספר צדקת הצדיק