משחק וליצנות חלק ב

הרב שג"ר • תשס"ה

המשך הלימוד לפורים בפסקה רנט בספר צדקת הצדיק

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435