משיחיות היום

הרב בניה ליפשיץ, הרב נעם סמט, זוהר מאור, יהודה עציון • ו תמוז

פאנל על משמעותה של המשיחיות עבורנו,שהתקיים כחלק מיום עיון פנימי בנושא המשיחיות.