משלי כהנים

צבי ויינגרטן • תשע"ב

חז”ל השתמשו בדימוי של כהן במשלים שנועדו להמחיש רעיונות שונים. אנחנו בחרנו שלושה. שיח לשבת אמור.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435