קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

קריאה ועיסוק בספר מלכים ובדמויותיו. שיעור הקדמה על חשיבות לימוד התנ"ך ועל גישות בנושא