משנת ‘נוחלין’ וסוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ל שבט תשע"ו

שיעור שלישי בלימוד פרק ‘יש נוחלין’: סיכום התמונה העולה מהמשנה ועיון ראשוני בסוגיית הפתיחה המעלה את ה’דרשא חביבא’ של “הקרוב קרוב – קודם”.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435