נבואה באמצע הדרך

צבי ויינגרטן • תשס"ט

הדיבור הפותח את פרשת החודש נראה כפתיחה אופיינית, אך הדרשנים מצאו בו פתח לדרשות על מהות הנבואה ותפקידה. שיח לשבת פרשת בוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435