נושאים בתורת הרב קוק: היחס לציונות

זוהר מאור • טבת תשע"ז

עיון בתפיסות ציוניות שונות ויחסן לתפיסתו של הרב קוק.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435