נושאים בתורת הרב קוק: ציונות ואוניברסליזם

זוהר מאור • אדר תשע"ז

האם הציונות מחוייבת ליעדים מוסריים מיוחדים? ומהו היחס בין הפן הלאומי והאוניברסלי בעם ישראל, ובין מדינת ישראל ליהודי הפזורה?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435