נושאים בתורת הרב קוק 4: לחיות עם האידאלים האלוקיים

זוהר מאור • חשוון תשע"ז

תחילת העיון במאמר 'דעת אלוקים'.