נושאים בתורת הרב קוק 5: מבוא לאידיאליזם

זוהר מאור • כסלו תשע"ז

עיון בשורשי הפילוסופיה האידיאליסטית, העומדת ביסודה של תורת הרב קוק: על משל המערה של אפלטון, ועל מושגים דומים במקורות חז"ל.